Beste patiënten,

Voor afspraken kan u doorlopend bellen tussen 8u00 - 12u00 en 15u00 - 19u00. U krijgt één van onze artsen aan de lijn die voor u een afspraak kan maken bij de arts die u wenst. U kan normaal gezien dezelfde dag nog terecht als u voor 12u00 belt. Indien u later belt, kan het zijn dat het voor de volgende dag is. 

Indien u een specifieke arts wilt raadplegen kan het soms enkele dagen duren vooraleer u een afspraak krijgt, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Tussen 12u00 en 15u00 zijn wij op huisbezoek. U kan ons nog steeds telefonisch bereiken, maar dit proberen we te reserveren voor medisch dringende vragen of raadplegingen. 


Voor uitslagen of andere medische vragen zijn onze artsen op volgende uren beschikbaar.


Dr. Dighneef

Maandag: 10u00 - 12u00 en 16u00 - 18u00.

Dinsdag: 14u00 - 18u00

Woensdag: 10u00 - 12u00

Donderdag: 14u00 - 18u00

Vrijdag: 10u00 - 12u00


Dr. Di Pietrantonio

Maandag: 8u00 - 12u00

Dinsdag tot en met vrijdag: 16u00 - 18u00


Dr. Roussel

Maandag - woensdag - vrijdag: 8u00 - 12u00 en 15u00 - 17u00

Dinsdag en vrijdag: afwezig


Let op, gelieve het telefoongesprek zo kort mogelijk te houden. Wij kunnen geen telefonische consultaties doen. Enerzijds verwijzen wij hiervoor naar het advies van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren:

"Een medisch advies langs telefonische weg vereist grote voorzichtigheid. Een medisch advies veronderstelt in de regel, ter vermijding van risico’s voor de patiënt, een voorafgaand medisch onderzoek, wat telefonisch is uitgesloten. Derhalve is “zonder dat het nodig is dat ze op dat ogenblik lichamelijk onderzocht worden”  zeer omzichtig te beoordelen.

De adviesverlenende (huis)arts draagt ook m.b.t. door een door hem zeer goed gekende patiënt gevraagde adviezen - een niet-gekende patiënt moet uiteraard steeds “gezien” worden - strafrechtelijke, civielrechtelijke en tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gevolgen van iedere, ook lichte, fout."

Anderzijds vraag ik u ook te denken aan de patiënten die in de consultatieruimte zitten. Er wordt ongeveer een 15 à 20 minuten per patiënt voorzien. Indien er telefoongesprekken van enkele minuten tussenkomen, kan het niet anders dat wij als arts uitlopen.