Raadpleging

Wij voorzien 15min voor een raadpleging, Komt u met méér dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken. Ook online kan u meerdere afspraken inboeken. Indien je denkt meer tijd nodig te hebben dan de 15min die wij voorzien (bv. Pre-operatief onderzoek met ECG), gelieve dan ook een dubbele afspraak te voorzien.


Gelieve steeds de ID-kaart, kids-id of ISI+-kaart mee te nemen naar de consultatie. Vanaf heden worden deze in het begin van de consultatie ingelezen opdat uw medisch dossier in orde blijft. Vanaf volgend jaar (2018) wordt dit verplicht en kunnen we geen voorschriften meer maken zonder ID-kaart.


Resultaten en attesten

Wanneer u op consultatie komt verlangt u onze volle aandacht. Daarom proberen wij het telefoonverkeer te beperken. Voor het afleveren van voorschriften, invullen van documenten of attesten, dien je wettelijk gezien fysiek aanwezig te zijn. Wij vragen u dan ook hiervoor een afpsraak te maken.
Indien wij het nodig achten, kan het zijn dat wij u vragen om op consultatie te komen ter bespreking van resultaten (Rx, Echo, Scan). Op deze manier hebben wij meer tijd om dit grondig met u te bespreken. De bereikbaarheid van artsen vindt u onder het tabblad "Telefonische beschikbaarheid".


Tarieven

In deze praktijk werken enkel geconventioneerde artsen. Wij houden ons dan ook aan de tarieven vastgelegd door de mutualiteit. Tot 18u bedraagt dit 25 euro, tussen 18u00 en 21u00 wordt er een toeslag van 4 euro verrekend. Deze toeslag krijgt u volledig terugbetaald. 

Technische prestaties (zoals cryotherapie, hechtingen, excisie, ECG,..) worden rechtstreeks via de mutualiteit geregeld. Gelieve hiervoor ziekenfondsklevers mee te nemen naar de consultatie.